Uzyskaj odszkodowanie z Kancelarią Meditor

Jeśli odniesiesz obrażenia w wyniku kolizji pojazdu mechanicznego w Warszawie, możesz odzyskać odszkodowanie od wypadku samochodowego od kierowcy odpowiedzialnego za awarię, zwykle pokrywane przez firmę ubezpieczeniową kierowcy. Bezbłędne świadczenia zapewniane przez własnego ubezpieczyciela auto nie obejmują szkód pozagospodarczych ani szkód z tytułu nadmiernych strat ekonomicznych. Zgodnie z prawem dotyczącym braku winy Michigan osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych mogą dochodzić roszczeń od odpowiedzialności wobec zaniedbanego kierowcy, który spowodował obrażenia. W tym procesie - zwanym „roszczeniem odszkodowawczym” lub „roszczeniem z tytułu niedbalstwa” - ofiary wypadku samochodowego mogą dochodzić dwóch rodzajów szkód:
1) szkód pozagospodarczych
2) szkód z tytułu nadwyżki ekonomicznej.

W wielu wypadkach samochodowych strony poszkodowane mogą kwalifikować się do złożenia wielu roszczeń, w tym roszczenia o świadczenia bez winy, a także roszczenia odszkodowawczego wobec kierowcy odpowiedzialnego za kolizję. Z tego powodu, rozmawiając z wykwalifikowanym prawnikiem od wypadków samochodowych w Michigan, aby upewnić się, że każda opcja jest realizowana w Twoim imieniu. Aby wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za straty o charakterze niegospodarczym, obrażenia muszą spełniać wymóg Polski dotyczący „szkody progowej”. Ponieważ standard określający „uraz progowy” może ulec zmianie, ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnika od wypadku samochodowego w Polsce, w tym w Warszawie, który może pomóc ustalić, czy obrażenia ciała spełniają ten warunek progowy i umożliwić ci dochodzenie roszczenie z tytułu szkody o charakterze niegospodarczym.

Nadmierne straty gospodarcze wynikające z wypadków samochodowych.
Nadwyżki szkód ekonomicznych są przeszłością, teraźniejszością i przyszłymi wydatkami nieobjętymi twoimi nienależnymi świadczeniami. Należą do nich odszkodowania za utracone zarobki, które przekraczają ustawowe maksimum 85% dla świadczeń. Nadwyżki szkód ekonomicznych obejmują również osoby poszkodowane, aby powrócić do pracy w ciągu trzyletniego okresu objętego świadczeniami odszkodowań. Każdego roku maksymalny zasiłek z tytułu utraty pracy jest dostosowywany. Od 2018 r. maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 22 200 złotych. Pracownicy, którzy zarabiają więcej, musieliby dochodzić roszczeń z tytułu nadmiernych strat ekonomicznych przeciwko winnemu kierowcy wypadku. 
Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.